Prihlásiť sa cez Facebook
Prihlásiť sa cez Google

Základné údaje

VYBAVENI-HOTELU.CZ

BPP CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20,
Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika

Zákaznícky servis, objednávky, technické otázky:


Email: info@vybavenie-hotelov.sk

Objednávky: +421 650 822 049

Fakturačná adresa: 

Oxygenic s.r.o.
Zahradní 396
252 25 Jinočany
Česká republika

IČ: 28938593
DIČ: CZ28938593

Na emaily odpovedáme spravidla v lehote do 2 pracovných dní.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C 154407.

1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej spotrebiteľskej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - spotrebiteľom na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, zákonom č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení a zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v platnom znení.

Tieto obchodné podmienky  sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim - podnikateľom na strane druhej s výnimkou tých častí obchodných podmienok, ktoré sa týka ochrany práv spotrebiteľov. Vzťahy založené kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom, neupravené týmito obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.


2. Objednávka tovaru

Zoznam tovaru na stránkach www.vybavenie-hotelov.sk je katalógom bežne dodávaného tovaru. Dodávateľ nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých položiek tovaru. Dostupnosť tovaru bude vždy potvrdená na požiadanie. To odporúčame vykonať buď emailom alebo telefonicky pred vykonaním samotnej objednávky. Informácie o tovare a cene uvádzané dodávateľom sú záväzné, s výnimkou zjavnej chyby. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť dodávateľa uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

Pri objednávaní si zákazník vyberie tovar, riadne vyplní objednávkový formulár a objednávku odošle. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka ďalej slúži k rezervácii tovaru.

Ceny tovaru si môže zákazník overiť pri jednotlivých položkách tovaru. Ceny za dopravu a ďalších poplatkov sú súčasťou týchto podmienok.

Pred odoslaním objednávky bude objednávacím systémom vypočítaná celková cena za tovar vrátane súvisiacich poplatkov, a zákazník bude vyzvaný k ich odsúhlaseniu.

Pokiaľ sa jedná o zákazníka, ktorý svoj nákup vykonal pod svojou registráciou a v kontaktných údajoch má vyplnené platné IČ DPH alebo svoje IČ DPH uviedol pri nákupe v košíku, v tomto prípade prebehne nákup a platba bez DPH a všetky doklady s nulovým DPH budú taktiež zákazníkovi vystavené.

Objednávka tovaru je záväzná, respektíve kúpna zmluva je uzavretá okamihom odoslania potvrdzujúceho e-mailu s priloženou objednávkou dodávateľom späť zákazníkovi.

Zákazník uskutočnením záväznej objednávky, resp. uzatvorením kúpnej zmluvy, zároveň potvrdzuje súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred odoslaním tovaru, ak zistí, že bol tovar ponúkaný za chybnú cenu. V takom prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

Nákresy, farby, váha a rozmery výrobkov (tovaru) uvedené v katalógoch, či na internetových strankách www.vybavenie-hotelov.sk sú len informatívne, pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné.

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

Väčšinu nášho nábytku, ako sú skrine, sedačky, kancelársky nábytok, postele a niektoré stoličky, dodávame v demontovanom stave.

Všetky ponúkané produkty na stránkach Vybavenie-hotelov.sk, ktoré nedržíme na sklade my alebo naši dodávatelia (dodacia lehota dlhšia ako 3 týždne = nie je skladom), sú vždy vyrábané na prianie a podľa špecifikácie konkrétneho klienta. Výrobok, ktorý nie je skladom a bol vyrábaný podľa priania zákazníka a pre jeho osobu, nezakladá právo spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že tieto výrobky teda možno vrátiť iba z dôvodu zlej kvality.


3. Zrušenie objednávky

Objednávku je možné bezplatne zrušiť alebo zmeniť pred jej potvrdením dodávateľom, resp. pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Potom je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť podľa nižšie uvedených podmienok alebo na základe dohody dodávateľa a zákazníka. Pokiaľ zruší objednávku dodávateľ, uvedie dôvod, prečo nie je možné objednávku potvrdiť, napr. že tovar sa už nevyrába.4. Dodacia lehota

Objednaný tovar bude podľa jeho typu, dostupnosti a prevádzkových možností dodávateľa dodaný v čo najkratšej dobe poštou alebo iným prepravcom, zvyčajne v rozmedzí do 2 dní - 12 týždňov podľa typu tovaru a výrobcu od záväzného potvrdenia objednávky, pokiaľ zo záväzného potvrdenia objednávky nevyplýva lehota iná. Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu, ktorú zákazník stanovil v objednávke.

Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných, dodávateľom nezavinených skutočností, ako napr. neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a ďalšie prekážky, ktoré sa nedajú dodávateľom ovplyvniť. Toto platí aj v prípade, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov dodávateľa. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči dodávateľovi vylúčené. Priame škody vzniknuté z dôvodu omeškania dodania tovaru zavineného dodávateľom, je možné uplatniť len do výšky hodnoty tovaru v omeškaní.


5. Spôsob dodania tovaru, ceny dopravy, osobný odber a montáž

a) Ceny dopravy a možnosti doručenia

 • Pri nákupe tovaru sa výška ceny dopravy odvíja od súčtu hmotností Vami objednaného tovaru
 • V prípade dobierky je k cene dopravy pripočítaná aj čiastka dobierkového. Pre dopravcu GLS 1,5 € s DPH a pre dopravcov TopTrans 8,57 € s DPH.
 • U gastro produktov je v dôsledku zvýšenej spotreby balného a príplatku za krehkosť naviac pripočítaná čiastka vo výške 2,5 € s DPH. U položiek zo skla a porcelánu robí tento príplatok 5 € s DPH. Čiastka za dopravu je nastavená automaticky podľa charakteru a váhy tovaru v nákupnom košíku.

Na prepravu tovaru dodávateľ využíva služby prepravných spoločností GLS, TopTrans. Dodávateľ si vyhradzuje právo meniť spôsob prepravy vzhľadom na objednané množstvo a charakter tovaru.

Doručenie zásielky je bežne kamkoľvek po Českej republike v pracovné dni do 24 hodín od naloženia a na Slovensko v pracovné dni do 48 hodín od naloženia. Zároveň je zákazníkovi zaslaný email s informáciou o odoslaní zásielky a predpokladaným dátumom doručenia.

Cenník dopravy po SR prepravnou službou GLS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH Cena dopravy krehkého tovaru s DPH*
0 - 5 kg 6,5 € 9 €
5 - 10 kg 7,6 € 10,1 €
10 - 15 kg 9,5 € 12 €
15 - 20 kg 10 € 12,5 €
20 - 25 kg 12,3 € 14,8 €
25 - 30 kg 12,6 € 15,1 €
Dobierka 1,5 € 1,5 €


Cenník dopravy po SR prepravnou službou TOPTRANS


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH Cena dopravy krehkého tovaru s DPH* Cena dopravy porcelánu a skla s DPH*
0 - 15 kg 21 € 23,5 € 26 €
15 - 30 kg 31,5 € 34 € 36,5 €
30 - 50 kg 44,1 € 46,6 € 49,1 €
50 - 75 kg 56,7 € 59,2 € 61,7 €
75 - 100 kg 68,25 € 70,75 € 73,25 €
100 - 150 kg 94,5 € 97 € 99,5 €
151 - 200 kg 115,5 € 118 € 120,5 €
200 - 300 kg  147 € 149,5 € 152 €
300 - 400 kg 178,5 € 181 € 183,5 €
400 - 500 kg 210 € 212,5 € 215 €
500 - 700 kg 262,5 € 265 € 267,5 €
700 - 1000 kg 325,5 € 328 € 330,5 €
1000 - 5000 kg 420 € 422,5 € 425 €
Dobierka 8,57 € 8,57 € 8,57 €


* u niektorých gastro produktov je v dôsledku zvýšenej spotreby balného a príplatku za krehkosť naviac pripočítaná čiastka vo výške 2,5 € s DPH. U položiek zo skla a porcelánu robí tento príplatok 5 € s DPH. Čiastka za dopravu je nastavená automaticky podľa charakteru a váhy tovaru v nákupnom košíku.

Doprava do ostatných krajín je zaistená individuálne na základe dohody so zákazníkom.

Upozornenie - pri preberaní zásielky dbajte prosím na nasledujúce pokyny:

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšiemu vzhľadu balenia, tzn. povrchu kartónu, ochrannej páske a všetkým, i drobným porušeniam a trhlinám, obzvlášť prierazom kartónu a deformáciám na rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vnútri balíka. Ak narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdenom zázname o stave, v akom bol balík doručený a o prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte ľahšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd. Zákazník musí informovať dodávateľa SMS správou alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.


b) Osobný odber

Osobný odber je možné vykonať na prevádzke dodávateľa: BUSINESS PARK PRAGUE CHRÁŠŤANY, Hala C, sklad č. 20, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika.

Pri osobnom odbere platí zákazník za objednaný tovar v hotovosti, kartou alebo čiastku uhradí vopred poukázaním na účet dodávateľa. Osobné odbery nie sú nijak spoplatnené.

Tovar je zákazníkovi v prevádzke dodávateľa rezervovaný po dobu 14tich pracovných dní od výzvy k odberu tovaru.

Zákazník má právo si tovar v prevádzke dodávateľa pred uzavretím kúpnej zmluvy prezrieť. Prevzatím tovaru a úplným zaplatením kúpnej ceny prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

Konkrétny spôsob dodania si zvolí zákazník sám, v rámci vyplnenia objednávky na www.vybavenie-hotelov.sk. Pokiaľ v dohodnutý termín dodania nie je možné z objektívnych dôvodov na strane zákazníka tovar dodať, dodávateľ uskladní tovar na svoj sklad a všetky náklady na skladovanie budú účtované zákazníkovi v skutočnej výške, ak sa obe strany vopred písomne nedohodnú inak. Dodávateľ je v takom prípade oprávnený požadovať poplatok za vynaložené náklady na uskladnenie a náklady za samotné uskladnenie vo výške 1,51 € (slovom: jedno euro a päťdesiat jedna centov) za 1m2 / položku / deň uskladnenia a ďalej je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade objednávok prevyšujúcich hodnotou 1887 €, poskytne dodávateľ skladovanie zadarmo po dobu max. 14 kalendárnych dní, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Pokiaľ dôjde k uskladneniu dodaného tovaru v mieste plnenia a je znemožnená bez zavinenia dodávateľa jeho inštalácia, považuje sa toto za riadne dodanie a zákazník je povinný tovar kvantitatívne skontrolovať a prevziať, ak sa obe strany nedohodnú inak. Tým nie je dotknutý akýkoľvek nárok vyplývajúci z reklamačného konania.

Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci zakúpený tovar neprevezme do 21 dní odo dňa dohodnutého v kúpnej zmluve, príp. kedy bol písomne, telefonicky alebo faxom na odber dodávateľom vyzvaný (ďalej len neodobraný tovar), môže dodávateľ od kúpnej zmluvy odstúpiť a tento tovar predať inej osobe. Kupujúcemu potom v dôsledku takej skutočnosti nevznikajú žiadne nároky na náhradu škody. Písomné odstúpenie musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Za neodobraný tovar po odstúpení od zmluvy zo strany dodávateľa je dodávateľ oprávnený fakturovať kupujúcemu paušalizovaný nárok na náhradu spôsobenej škody vo výške až 50% vo vzťahu k cene neodobratého tovaru.

V prípade, že došlo k následnému odberu neodobratého tovaru a dodávateľ doteraz nevyužil právo odstúpenia, je dodávateľ oprávnený požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 1% z hodnoty tohto tovaru za každý deň omeškania presahujúci prvých 14 dní omeškania.

Výsledný daňový doklad dodávateľ vystaví a zašle kupujúcemu e-mailom do 14 dní od prevzatia tovaru.

Zmluvné pokuty sú splatné dňom doručenia faktúry a môžu sa započítať oproti prijatej zálohe a / alebo oproti inému získanému plneniu od kupujúceho.


c) Montáž

Pokiaľ nie je stanovené inak, cena tovaru nezahŕňa vykladanie tovaru, štandardné vynesenie tovaru, sťahovanie tovaru, manipuláciu s tovarom, montáž tovaru, odvoz a likvidáciu odpadov. Náklady na tieto činnosti tvoria samostatnú položku ponuky.

Štandardným vynesením tovaru sa rozumie ručné vynesenie tovaru do váhy 100 kg do výšky max. 4NP, eventuálne vyvezenie výťahom bez obmedzenia NP.

Neštandardným vynesením sa rozumie najmä nutnosť využitia zdvižnej plošiny, žeriavu, či vynesenie do výšky väčšej ako 4NP. Takéto prípady sú predmetom samostatnej ponuky.


6. Spôsob uhradenia ceny za tovar

Dodávateľ ponúka kupujúcemu tieto možnosti platby:

1) V hotovosti či kartou na prevádzke dodávateľa 

2) Dobierkou na mieste odovzdania prostredníctvom zásielkovej služby

3) Online platobnou kartou alebo online prevodom cez platobnú bránu ComGate

4) Zálohovou faktúrou, kedy čiastka bude dodávateľovi poukázaná vopred na účet pod príslušným variabilným symbolom, ktorý platbu identifikuje.

Záloha vo výške 50% z konečnej sumy objednaného tovaru bez DPH môže byť ďalej vyžadovaná v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je objednaný tovar upravovaný na prianie zákazníka
 • ak celková suma objednávky presahuje 378 € vrátane DPH
 • Pre prípad, že nebude kúpna cena riadne a včas zaplatená, môže predávajúci po kupujúcim požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,10 % dlžnej sumy za každý deň omeškania platby. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho práva na náhradu vzniknutej ujmy.

Zvyšnú časť uhradí zákazník štandardnými formami podľa platobných podmienok.

5) Platbou na faktúru s odloženou splatnosťou - iba po predchádzajúcom dohovore

Platba až po dodaní tovaru na základe faktúry so 14 dňovou splatnosťou. Táto VIP možnosť je ponúkaná firemným zákazníkom s pravidelným odberom a po overení platobnej morálky. Táto platba na faktúru je ďalej poskytovaná korporátnym firmám a štátnym inštitúciám (ministerstvá, obce, školy, príspevkové organizácie atď.) 

Daňový doklad dodávateľ spravidla zasiela len elektronicky, ak sa dodávateľ a zákazník vopred nedohodnú inak. Ten po vytlačení spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, ktorý možno evidovať a účtovať podľa platných zákonov. Elektronický spôsob zasielania daňových dokladov je plne akceptovaný všetkými finančnými úradmi v Českej republike, šetrí náklady na strane dodávateľa i zákazníka, hlavne však naše životné prostredie. Z vyššie uvedených dôvodov už klasickú papierovú faktúru štandardne neposielame.

Inštalácia tovaru ani montáž nie sú súčasťou kúpnej zmluvy a sú zaistené individuálne na prianie zákazníka.


7. Výmena tovaru

Výmena tovaru je možná iba z dôvodu doručenia nesprávneho, poškodeného alebo nekompletného tovaru.

Zákazník musí informovať dodávateľa telefonicky alebo e-mailom o zistenej vade najneskôr do 24h po prevzatí tovaru.

Zákazník odošle tovar späť dodávateľovi (pozri rovnaký postup prípravy balíka pre odoslanie ako pri reklamácii v bode 10).

Poštovné za novú expedíciu hradí dodávateľ.


8. Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

8.1. Zákazník ako spotrebiteľ berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania zákazníka alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

8.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 8.1 či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník spotrebiteľ právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, začína táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť dodávateľovi odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník využiť vzorový formulár poskytovaný dodávateľom, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže zákazník zasielať okrem iného na adresu prevádzky dodávateľa alebo na adresu elektronickej pošty dodávateľa info@vybavenie-hotelov.sk.

8.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť dodávateľovi vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy dodávateľa. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie zákazník náklady na vrátenie tovaru dodávateľovi, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

8.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.2 obchodných podmienok vráti dodávateľ peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich dodávateľ od kupujúceho prijal. Dodávateľ je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkom už pri vrátení tovaru zákazníkom či iným spôsobom, ak s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, dodávateľ nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo preukáže, že tovar dodávateľovi odoslal.

8.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je dodávateľ oprávnený jednostranne započítať proti nároku zákazníka na vrátenie kúpnej ceny.

8.6. Do doby prevzatia tovaru zákazníkom je dodávateľ oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti zákazníkovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený zákazníkom.

8.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zákazníkom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a zákazník je povinný spolu s tovarom dodávateľovi vrátiť aj poskytnutý darček.

8.8. Ak nie je zákazník spotrebiteľom a dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a dodávateľom a dodávateľ zadá výrobu tovaru objednaného zákazníkom u výrobcu, a to na základe uhradenia zálohy či celej kúpnej ceny za tovar, je zákazník povinný takýto tovar podľa kúpnej zmluvy prevziať.

8.9. Všetky ponúkané produkty na stránkach vybavenie-hotelov.sk, ktoré nedržíme na sklade my alebo naši dodávatelia (dodacia lehota dlhšia ako 14 dní = nie je skladom), sú vždy vyrábané na prianie a podľa špecifikácie konkrétneho klienta. Výrobok, ktorý nie je skladom a bol vyrábaný podľa priania zákazníka a pre jeho osobu, nezakladá právo spotrebiteľovi odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Upozorňujeme, že tieto výrobky teda možno vrátiť iba z dôvodu zlej kvality.

9. Právo z chybného plnenia 

9.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpism Občianskeho zákonníka.

9.2. Predávajúci dôrazne Kupujúcemu odporúča pred prvým použitím preštudovať záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť. V opačnom prípade sa Kupujúci vystavuje nebezpečenstvu, že svojím nesprávnym užívaním vec poškodí a nebude môcť vzniknutú vadu uplatniť v rámci svojho práva plynúceho zo zodpovednosti za vadu.

9.3. Predávajúci zodpovedá za to, že predávaný výrobok pri prevzatí nemá vady. Tým sa rozumie, že výrobok má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tom zodpovedajúcom množstvu, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie veci uvádza alebo na ktorý sa vec obvykle používa.

9.4. Ak predávaný výrobok vykazuje vady alebo nemá vlastnosti v predchádzajúcom odseku uvedené, má Kupujúci právo na bezplatné riadne a včasné odstránenie vady, právo na dodanie novej veci bez vád alebo novej súčasti, a ak to nie je možné, právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, podľa dohody zmluvných strán.

9.5. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí, pokiaľ pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil.


10. 
Záručná doba a reklamácia

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je 24 mesiacov. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú na účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená Občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SK. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Platnosť záruky je podmienená:

 • Pozorovaním pokynov v inštalácii a manuálnych pokynoch pre produkt
 • Odoslaním správne vyplnené a podpísané záručné karty (daňový dokument)
 • Predložením dôkazu o platbe kúpnej ceny so všetkými požiadavkami.

Práva z zodpovednosti za chyby uplatňuje kupujúci s predávajúcim.

Kupujúci je povinný ponechať si záručné osvedčenie a potvrdenie o hotovosti (faktúra) na zaplatenie produktu. Zariadenie musí byť správne vyčistené, zabalené do sťažnosti.


Právo na bezplatnú opravu produktu. Vrátenie produktu zmizne v nasledujúcich prípadoch:

 • Pokiaľ neboli pozorované podmienky inštalácie, prevádzky a prevádzky produktu, ktoré sú uvedené v prevádzkových pokynoch
 • Defekt sa vyskytol v dôsledku mechanického poškodenia
 • Defekt sa vyskytol v dôsledku prírodnej udalosti
 • Defekt sa vyskytol nedostatočná údržba v rozpore s pokynmi na prevádzku
 • Defekt použil bez odporúčaných chemických látok (korózia z nehrdzavejúcej ocele), použitie neošetrenej „tvrdej“ vody, nefunkčného zmäkčovača vody (prejavujú sa), najmä v umývačkách riadu, konvektoroch atď.


Záruka sa neuplatňuje:

 • Pre gumové tesnenia, žiarovky, plastové rukoväte, gombíky, sponky a veci normálneho opotrebenia (napr. Carborundum v škrabke atď.).
 • Časť záručných aktov nezahŕňa čistenie znečistených spotrebičov


Na náhradných dieloch, záručné obdobie 12 mesiacov.

Čo robiť, ak som si kúpil niečo čo je funkčný, ale nevyhovuje mi to, teda nejde o reklamáciu, alebo som si to jednoducho rozmyslel? 

V prípade, že nakupujete ako právnická alebo podnikajúca fyzická osoba (tzn. uvediete v objednávke IČO), poskytneme Vám na tento tovar zákonnú zodpovednosť z vád v dĺžke 12 mesiacov a nie je možné uplatniť 14 dennej lehotu na vrátenie tovaru bez udania dôvodu.


Tu je pár odpovedí ako postupovať.

 1. Zákazník ktorý je "spotrebiteľ" viz. obchodné podmienky môže vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Po tejto lehote platia podmienky viď. nižšie
 2. Zákazník rozdielny od spotrebiteľa viď obchodné podmienky tzn. zákazník nakupujúci na IČO alebo firemné zákazník nemá zo zákona právo na automatické vrátenie tovaru.
 3. O vrátenie tovaru mimo bod 1 je nutné požiadať a žiadosť musí byť schválená dodávateľom, každá žiadosť je individuálne posúdená napr. Podľa toho či bol tovar na objednávku, v akom je množstvo, o aký druh tovaru sa jedná atď. Ak môžeme tak sa snažíme zákazníkovi vyjsť v ústrety ku jeho spokojnosti.
 4. Za vrátený tovar nevraciame peniaze, ale je nutné si vybrať iné produkt / y v celkovej cene rovnakej alebo vyššej.
 5. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.
 6. Za vrátený tovar nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.
 7. Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného tovaru.
 8. Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý Vám pridelíme a Vy ním zreteľne označíte vrátenú zásielku.
 9. Ak si nechcete vybrať iný tovar, môžeme vám ponúknuť odkúpenie za vopred dohodnutých podmienok. Odkupná cena býva spravidla ponížená o 15% z predajnej ceny. Paušálne percento zahŕňa naše náklady spojené s administratívou a manipuláciou vráteného tovaru.
 10. Vyplňte nižšie zobrazený formulár a zaškrtnite požadované riešenie


Oznámenie reklamácie

Ak sa stane, že sa náhodou niečo pokazí, tak nám zavolajte alebo napíšte e-mail a pokúsime sa vám poradiť.

Oznámenie reklamácie musí však už prebehnúť písomne. Je to v dobrom záujme oboch strán. Pre jej oznámenia prosím využite reklamačný formulár online.


Postup reklamácie

Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode www.vybavenie-hotelov.sk, dodávateľ odporúča vyplniť formulár v prílohe "reklamácie", kde uvedie najmä typ výrobku, číslo predajného dokladu a popis závady. Do dvoch pracovných dní budú zákazníkovi zaslané informácie o ďalšom postupe. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli dodávateľmi zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Odporúčame vždy zásielku pred odoslaním vyfotiť a fotografie nám zaslať, aby sme predišli prípadným problémom pri reklamácii poškodeného tovaru pri doprave. V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na náhradu poštovného v najnižšej nutnej výške k bezpečnému doručeniu (nutné doložiť doklad o tejto preprave). V prípade neoprávnenej reklamácie nemá zákazník nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani dodávateľ nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany spotrebiteľa nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že z jeho strany išlo o zneužitie práv spotrebiteľa).

Záruku je treba vždy uplatniť u dodávateľa písomne poštou alebo e-mailom a jednoznačne určiť k akému tovaru sa vzťahuje (uvedenie čísla faktúry/ dodacieho listu, kódu tovaru, popis vady, fotografie). Záruka sa vzťahuje na chyby vzniknuté na konštrukcii, mechanike a použitých materiáloch a nevzťahuje sa na chyby spôsobené najmä:

I) používaním produktu spôsobom, pre ktorý nebol určený, vyrobený a testovaný

II) bežným opotrebovaním ( "starnutím ")

III) nevhodnou manipuláciou, pádom, deformáciou nárazom

IV) neoprávneným zásahom do konštrukcie alebo mechaniky, opravami vykonávanými nezaškoleným personálom

V) nerešpektovaním „Návodu na použitie", ak bol predložený

VI) dôvodom k reklamácii taktiež nie sú mierne rozdiely v rozmeroch a farebných odtieňoch spôsobené najmä prírodným charakterom použitých materiálov

Dodávateľ navrhne najneskôr do piatich (5) pracovných dní riešenie reklamácie, a to buď formou opravy tovaru na mieste, opravy u výrobcu, výmenou tovaru alebo poskytnutím dodatočnej zľavy. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba zodpovedajúca druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. V prípade opravy u výrobcu v zahraničí sa lehota na odstránenie chyby stanoví dohodou oboch strán.

Reklamácia vrátane chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že dodávateľ nedostal všetky podklady potrebné pre vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Lehota je pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

V prípade zamietnutej reklamách dodávateľ vydá písomné odôvodnenie tohto zamietnutia. Do doby preukázania zodpovednosti za chybu na strane kupujúceho sa má za to, že za chybu zodpovedá dodávateľ, ktorý je povinný vadu odstrániť. V prípade, že dodávateľ preukáže, že za chybu nezodpovedá, zaväzuje sa kupujúci uhradiť dodávateľovi oprávnené náklady spojené s jej odstraňovaním plus prirážku vo výške 15%. Paušálne percento zahŕňa naše náklady spojené s administratívou a manipuláciou vráteného tovaru. 

Za situácie, kedy je reklamovaný tovar potrebné zaslať dodávateľovi, si kupujúci vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol tovar zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, a to vrátane všetkého príslušenstva a označí zásielku príslušnými symbolmi.

Po riadnom vybavení reklamácie vyzve dodávateľ kupujúceho k prevzatiu opraveného tovaru.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornom zaobchádzaní s ním, tj. hlavne pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.

Pri akejkoľvek návšteve servisného technika u kupujúceho je potrebné, aby bol vyhotovený protokol o zistených závadách a forme ich odstránenia. Bez takého protokolu nie je návšteva servisného technika braná do úvahy.

Vybavenie reklamácie

Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie chyby na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je tridsaťdňová.


11. Ochrana osobných údajov11.1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o tejto zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.

11.2. Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.


12. Zasielanie obchodných oznámenie a ukladanie cookies12.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.


12.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

13. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská č. 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava, odbor výkonu dozoru, tel. č.: 02/58272172; 02/58272104, fax č.: 02/58272170.


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi dodávateľom a zákazníkom.

Dodávateľ si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Na všetky obchody uskutočnené s dodávateľom sa vzťahuje platný právny poriadok Slovenskej republiky. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.vybavenie-hotelov.sk, rovnako ako vo svojich prevádzkach najmenej mesiac pred účinnosťou nových obchodných podmienok.

check Produkt bol pridaný na porovnanie.