Reklamácia a výmena


Ak sa vaša objednávka vybavuje z viacerých skladov, tak sme pre urýchlenie doby dodania odoslali tovar osobitne z každého skladu priamo k vám.

Vaša objednávka je teda rozdelená do viacerých zásielok. O tejto skutočnosti sme vám e-mailom napísali. Aj ten najdokonalejší systém však môže byť niekedy ovplyvnený rôznymi faktormi, ako je napríklad SPAM či ľudský faktor.

Ak bude čokoľvek chýbať, neváhajte a dajte nám to vedieť na našu zákaznícku podporu.


Objavili ste na tovare nejakú vadu? Okrem zákonnej záručnej doby u nás môžete reklamovať veľa tovaru aj neskôr, vďaka predĺženej záruke 3, 5 a 10 rokov, ktorú ponúkame našim zákazníkom zadarmo. 


Pravidlá reklamácia pre firemných zákazníkov (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupujúci na IČO má podľa zákona nárok na záručnú lehotu 12 mesiacov. V prípade našej predĺženej záruky potom platí uvedená záruka u produktu v dĺžke, 3, 5 alebo 10 rokov, ktorú zadarmo u veľa produktov ponúkame.

 2. Reklamovať tovar je možné písomne a to zaslaním vyplneného online reklamačného formulára

 3. Za vrátený tovar k reklamácii nehradíme dopravné. 

 4. Reklamovaný tovar je nutné zasielať bez dobierky a s kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

Pravidlá reklamácie pre koncových zákazníkov:

Zákazník nenakupující na IČO má podľa zákona nárok na záručnú lehotu 24 mesiacov. V prípade našej predĺženej záruky potom platí uvedená záruka u produktu v dĺžke, 3, 5 alebo 10 rokov, ktorú zadarmo u veľa produktov ponúkame.

 1. Reklamovať tovar je možné písomne a to zaslaním vyplneného online reklamačného formulára

 2. Za vrátený tovar k reklamácii nehradíme dopravné. 

 3. Reklamovaný tovar je nutné zasielať bez dobierky a s kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

Ako postupovať pri realizácii vrátení tovaru?

Reklamácia osobne

 1. Zakúpený tovar je možné reklamovať osobne na na našej prevádzke: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika.

 2. Spoločne s tovarom si pripravte ešte číslo objednávky alebo faktúru, ktorá sa k nemu vzťahuje.

 3. Najdlhšie do 30 dní vás budeme písomne emailom informovať o vyhodnotení reklamácie a ďalších krokoch. Väčšinou sa však snažíme reklamáciu vyriešiť obratom tak, aby ste nemuseli čakať na celú zákonnú lehotu.

Reklamácia poštou či iným dopravcom

 1. Pre reklamáciu poštou či iným dopravcom budete potrebovať faktúru, ktorú vložte do balíka spolu s reklamovaným tovarom. Ak faktúru nemáte k dispozícii, bude stačiť balík viditeľne označiť číslom objednávky a my si faktúru vyhľadáme.

 2. Zásielku starostlivo zabaľte, aby nedošlo počas dopravy k jej ďalšiemu poškodeniu.

 3. V prípade "spotrebiteľa" a v záručnej lehote (netýka sa predĺženej záruky) nám nahláste, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie. Neplatíte žiadnu spätnú dopravu, tovar si sami odvezieme.

 4. V ostatných prípadoch nám starostlivo zabalenú a označenú zásielku, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu, odošlite na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika, tel.: 222 264 899

 5. Najdlhšie do 30 dní vás budeme písomne emailom informovať o vyhodnotení reklamácie a ďalších krokoch. Väčšinou sa však snažíme reklamáciu vyriešiť obratom tak, aby ste nemuseli čakať na celú zákonnú lehotu.

REKLAMAČNÝ FORMULÁRReklamáciu nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

 1. Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.

 2. Pri nevhodnom užívania výrobku alebo nedodržania stanovených pokynov výrobcom či dodávateľom.

 3. Pri neodbornej inštalácii, manipuláciu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - inštalácii smie vykonávať osoba na to spôsobilá a preškolená.

 4. Ak je tovar poškodený živlami.


Čo robiť, ak ste si kúpili niečo čo je funkčné, ale nevyhovuje vám to, teda nejde o reklamáciu, alebo ste si to jednoducho rozmysleli? 

Pravidlá výmeny pre firemných zákazníkov (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupujúci na IČO nemá zo zákona právo na automatickú výmenu či vrátenie tovaru.

 2. Aj napriek tomu, že pri tomto druhu nákupe nemáte zo zákona nárok na výmenu tovaru, tak my vám výmenu umožníme a môžete o nej písomne v lehote 14 dní požiadať vyplnením online reklamačného formulára

 3. Okamžitá výmena je možná len pri tovare s označením "Skladom - expedujeme hneď". Výmena ostatného tovaru bude individuálne posúdená podľa toho, či bol tovar objednaný na zákazku, v akom množstve, o aký druh tovaru sa jedná atď. 

 4. Peniaze nevraciame, je však možné si vybrať iný/é produkt/y, ktorý musí mať pri sebe označenie "Skladom - expedujeme ihneď!", v celkovej cene rovnakej alebo vyššej a doplatiť rozdiel. Alebo váš tovar odkúpime naspäť za cenu zníženú o manipulačný poplatok vo výške 15-40% z predajnej ceny. 

 5. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.

 6. Za vrátený tovar k výmene nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.

 7. Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

 8. Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného tovaru.

Pravidlá výmeny pre koncových zákazníkov:

 1. Zákazník nenakupující na IČO môže vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní.

 2. O výmenu tovaru je nutné požiadať písomne a to vyplnením online reklamačného formulára

 3. Po uplynutí zákonnej lehoty možno vymeniť tovar za nasledujúcich nižšie uvedených podmienok:

 • Je možné si vybrať iný/é produkt/y, ktorý musí mať pri sebe označenie "Skladom - expedujeme ihneď!", v celkovej cene rovnakej alebo vyššej a doplatiť rozdiel. Alebo váš tovar odkúpime naspäť za cenu zníženú o manipulačný poplatok vo výške 15-40% z predajnej ceny.

 • Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.

 • Za vrátený tovar k výmene nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.

 • Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

 • Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného tovaru.


Ako postupovať pri realizácii výmeny tovaru?

Výmena osobne

 1. Produkty, ktoré chcete vrátiť, odporúčame vracať v pôvodnom obale. Musia byť zároveň nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a vhodné k ďalšiemu predaju.

 2. Spoločne s tovarom si pripravte ešte číslo objednávky alebo faktúru, ktorá sa k nemu vzťahuje a osobne nám ho odovzdajte na našej prevádzke: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika

 3. Pokiaľ si vyberiete drahší produkt, rozdiel medzi cenami možno u nás doplatiť kartou alebo v hotovosti.

Výmena poštou alebo iným dopravcom

 1. Pre vrátenie poštou alebo iným dopravcom budete potrebovať faktúru, ktorú vložte do balíka spolu s reklamovaným tovarom. Ak faktúru nemáte k dispozícii, bude stačiť balík viditeľne označiť číslom objednávky a my si faktúru vyhľadáme.

 2. Produkty odporúčame vracať v pôvodnom obale. Musia byť zároveň nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a vhodné k ďalšiemu predaju.

 3. Zásielku starostlivo zabaľte, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu.

 4. V prípade "spotrebiteľa" a v zákonnej 14 dňovej lehote nám nahláste, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie. Neplatíte žiadnu spätnú dopravu, tovar si sami odvezieme.

 5. V ostatných prípadoch nám starostlivo zabalenú a označenú zásielku, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu, odošlite na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika, tel.: 222 264 899

 6. Pokiaľ sa jedná o prvú "spotrebiteľskú" výmenu produktu, zašleme vám nový požadovaný tovar a uhradíme jeho dopravu. Ak by sa jednalo o ďalšie výmeny z totožného nákupu, budeme už poštovné aj balné účtovať.

 7. Doba vybavenia výmeny u produktov, ktoré máme štandardne skladom trvá spravidla 3-4 pracovné dni. O dátume vybavení výmeny u ostatných produktov vás budeme čo najskôr informovať po preverení jeho aktuálnej dostupnosti.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Platnosť záruky je podmienená:

 • dodržaním pokynov v návode na inštaláciu a návode na obsluhu výrobku 
 • predložením správne vyplneného a podpísaného tohto záručného listu
 • predložením dokladu o zaplatení kúpnej ceny so všetkými náležitosťami.

Práva zo zodpovednosti za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho.

V prípade prevzatia zásielky poškodenej počas prepravy musí kupujúci spísať s dopravcom protokol, zachovať poškodený obal zásielky, zaobstarať fotodokumentáciu poškodeného výrobku, bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predávajúceho a poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť na uplatnenie nároku za škodu spôsobenú. >

Kupujúci je povinný uschovať záručný list a pokladničný doklad (faktúru) o zaplatení výrobku. Pri reklamácii výrobku je nutné spotrebič riadne očistiť, zabaliť.

Právo na bezplatné vykonanie opravy výrobku, resp. vrátenie výrobku zaniká v týchto prípadoch:

 • ak neboli dodržané podmienky pre inštaláciu, prevádzku a obsluhu výrobku, ktoré sú uvedené v návode na obsluhu
 • k poruche došlo vplyvom mechanického poškodenia
 • k poruche došlo vplyvom živelnej udalosti
 • k poruche došlo nedostatočnou údržbou v rozpore s návodom na obsluhu
 • k poruche došlo použitím neodporúčaných chemických prostriedkov (korózia nerezových výrobkov), použitie neupravenej “tvrdej” vody, nefunkčného zmäkčovača vody (prejaví sa zavápnením) najmä u umývačiek, konvektomatov a i. spotrebičov.

Záruka sa nevzťahuje:

 • Na gumové tesnenia, žiarovky, plastové madlá, gombíky, príchytky a veci bežného opotrebovania (napr. karborundum v škrabke a pod.).
 • Súčasťou záručných úkonov nie je čistenie znečistených spotrebičov

Na náhradné diely je poskytovaná záruka 12 mesiacov.


Čo robiť, ak ste si kúpili niečo čo je funkčné, ale nevyhovuje vám to, teda nejde o reklamáciu, alebo ste si to jednoducho rozmysleli?


Pravidlá vrátenia pre firemných zákazníkov (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupujúci na IČO nemá zo zákona právo na automatickú výmenu či vrátenie tovaru.

 2. Peniaze nevraciame, je však možné si vybrať iný/é produkt/y v celkovej cene rovnakej alebo vyššej a doplatiť rozdiel a alebo váš tovar odkúpime naspäť za cenu zníženú o manipulačný poplatok vo výške 15-40% z predajnej ceny. Paušálne percento zahŕňa naše náklady spojené s administratívou, manipuláciou a vrátením vráteného tovaru do predajného stavu. Pričom zakúpený tovar je možné vrátiť najneskôr do 3 mesiacov od dátumu výdaja, nové v neporušenom obale a kryté ochrannou fóliou (platí pre nerezový tovar, ktorý je touto fóliou vybavené od výrobcu)

 3. O výmenu tovaru možno však požiadať písomne a to vyplnením online reklamačného formulára

 4. Okamžitá výmena je možná len pri tovare s označením "Skladom - expedujeme hneď". Výmena ostatného tovaru bude individuálne posúdená podľa toho, či bol tovar objednaný na zákazku, v akom množstve, o aký druh tovaru sa jedná atď.

 5. Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.

 6. Za vrátený tovar k výmene nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.

 7. Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

 8. Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného tovaru.

Pravidlá vrátenia pre koncových zákazníkov:

 1. Zákazník nenakupující na IČO môže vrátiť tovar bez udania dôvodu v lehote 14 dní.  

 2. O vrátenie tovaru je nutné požiadať písomne a to vyplnením online reklamačného formulára

 3. Po uplynutí zákonnej lehoty možno vrátiť tovar za nasledujúcich nižšie uvedených podmienok:

 • Je možné si vybrať iný/é produkt/y v celkovej cene rovnakej alebo vyššej a doplatiť rozdiel a alebo váš tovar odkúpime naspäť za cenu zníženú o manipulačný poplatok vo výške 15-40% z predajnej ceny. Paušálne percento zahŕňa naše náklady spojené s administratívou, manipuláciou a vrátením vráteného tovaru do predajného stavu. Pričom zakúpený tovar je možné vrátiť najneskôr do 3 mesiacov od dátumu výdaja, nové v neporušenom obale a kryté ochrannou fóliou (platí pre nerezový tovar, ktorý je touto fóliou vybavené od výrobcu)

 • Vrátený tovar musí byť nepoužitý a kompletný.

 • Za vrátený tovar k výmene nehradíme dopravné a je nutné si uhradiť aj náklady na dopravu nového tovaru k vám.

 • Vrátený tovar je nutné zasielať bez dobierky a s prideleným kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

 • Nový tovar zasielame až po doručení a kontrole vráteného zboží

Ako postupovať pri realizácii vrátení tovaru?

Vrátenie osobne

 1. Produkty, ktoré chcete vrátiť, odporúčame vracať v pôvodnom obale. Musia byť zároveň nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a vhodné k ďalšiemu predaju.

 2. Spoločne s tovarom si pripravte ešte číslo objednávky alebo faktúru, ktorá sa k nemu vzťahuje a osobne nám ho odovzdajte na našej prevádzke: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika.

 3. Peniaze vám vrátime v hotovosti na mieste alebo prevodom na váš účet najneskôr do 7 dní.

Výmena poštou alebo iným dopravcom

 1. Pre vrátenie poštou alebo iným dopravcom budete potrebovať faktúru, ktorú vložte do balíka spolu s reklamovaným tovarom. Ak faktúru nemáte k dispozícii, bude stačiť balík viditeľne označiť číslom objednávky a my si faktúru vyhľadáme.

 2. Produkty odporúčame vracať v pôvodnom obale. Musia byť zároveň nepoužitý, nepoškodený, vrátane prípadného príslušenstva a vhodné k ďalšiemu predaju.

 3. Zásielku starostlivo zabaľte, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu a odošlite na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika, tel.: 222 264 899

 4. Po tom, čo k nám dorazí zásielka s tovarom aj všetky potrebné dokumenty, vám najneskôr do 7 dní vrátime peniaze na váš účet.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Pre spísanie dôvodu reklamácie odporúčame vyplniť reklamačný formulár. Vyplnenie vám nezaberie ani dve minúty.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Pri preberaní tovaru od dopravcu si vždy starostlivo skontrolujte, či je zásielka v dobrom stave. Ak je balík akokoľvek poškodený, mali by ste odmietnuť jeho prevzatí.

Vieme, že sa niekedy stane, že obal balíka je síce neporušený, ale tovar vnútri je poškodené. Aj to sa dá vyriešiť.


Ako poškodenú zásielku reklamovať?

 1. Napíšte si číslo alebo iné identifikačné údaje balíka (máte od prepravcu) a uschovajte si kópiu potvrdenia o doručení.

 2. Poškodené obalové materiály si uschovajte pre kontrolu

 3. O prijatí poškodeného tovaru prosím informujte danú prepravnú spoločnosť čo najskôr, môžete sa tiež obrátiť na našu zákaznícku podporu

 4. Nezabudnite ihneď po rozbalení zaobstarať fotodokumentáciu poškodeného výrobku vrátane obalu. Nič nepokazíte, keď si vyfotíte tiež celú zásielku (vrátane obsahu) a jej štítok.

 5. Toto všetko priložte k on-line Reklamačnému formulári, ktorý je nutné nám vyplnený do jedného pracovného dňa zaslať.

REKLAMAČNÝ FORMULÁR


Ak sa domnievate, že ste dostali nesprávny produkt, uschovajte prosím nepoužitý tovar v pôvodnom obale a obráťte sa na našu zákaznícku podporu.

Budú s vami spolupracovať, aby ste obdržali správny tovar a alebo Vám vrátili platbu.

Môžeme požadovať obrázok nesprávneho produktu, ktorý ste dostali.

Dopravu nesprávne dodaného tovaru zabezpečíme my na naše náklady.


Ak chcete vrátiť tovar, musí byť štandardne nepoužitý a v pôvodnom obale.

Ak je pôvodný obal spotrebného materiálu rozbalený, nie je možné ho vrátiť, a to ani z hygienického hľadiska.

Najčastejšie otázky

Cena dopravy sa počíta automaticky podľa hmotnosti odoslaného tovaru. Cena dopravy je možné vidieť na prvom mieste v koši v „spôsobe dopravy“, to znamená pred zatvorením objednávky.

1. DOPRAVCA  gls-logo-positive-rgb-download-11622 - Do práce na kole

Zásielky odovzdané dopravcovi v pracovný deň do 17:00 h odosielame v ten istý deň s pokusom o doručenie nasledujúci pracovný deň. Dobierku môžete zaplatiť vodičovi GLS v hotovosti alebo platobnou kartou. Pokiaľ si zásielku necháte uložiť na ParcelShop, tak sa dobierka hradí iba v hotovosti.


A) Cenník dopravy štandardných zásielok


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0 - 5 kg 5,60 €
5 - 10 kg 6,60 €
10 - 15 kg 8,90 €
15 - 20 kg 9,40 €
20 - 25 kg 10,30 €
25 - 30 kg 10,60 €
Dobierka 1,5 €

 


B) Cenník dopravy krehkého tovaru (niektoré gastro doplnky musíme zabaliť s väčšou starostlivosťou a preto je cena dopravy navýšená o čiastku 2,5 € s DPH za bezpečnejšie balné. O tomto príplatku ste informovaní v detaile produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy krehkého tovaru s DPH
0 - 5 kg 8,10 €
5 - 10 kg 9,10 €
10 - 15 kg 11,40 €
15 - 20 kg 11,90 €
20 - 25 kg 12,80 €
25 - 30 kg 13,10 €
Dobierka 1,5 €

 

Čas doručenia:

 • Štandardné doručovanie je v čase 8-17 hod.

Doručenie:

 • Pri odovzdaní zásielky dopravcovi, Vám príde správa, že balík je na ceste a bude doručovaný nasledujúci pracovný deň. V správe je uvedené číslo balíka a odkaz na webové stránky, kde môžete prepravu sledovať – Sledovanie balíkov GLS, stačí vložiť iba číslo zásielky, poprípade si zadarmo zmeniť parametre doručenia.
 • Ďalšiu správu odosiela kuriér, kde uvádza trojhodinové časové okno, v ktorom je doručenie plánované a zároveň obsahuje kontakt na vodiča. Pokiaľ vám čas alebo miesto nevyhovuje, jednoducho sa z SMS dostanete do aplikácie, kde si všetko zmeníte alebo môžete zvoliť uloženie na najbližšom Výdajnom mieste Pickup. V aplikácii môžete aj priamo sledovať pohyb kuriéra k vám. Zmenou adresy dodania sa môže doručenie posunúť o jeden pracovný deň.
 • Pokiaľ by doručenie nebolo úspešné, obdržíte tretiu informatívnu správu s uvedením dôvodu nedoručenia a odkazom na webovú stránku Delivery manager. Tu si môžete pohodlne, zadarmo a bez akejkoľvek registrácie nastaviť parametre pre ďalšie doručovanie balíka.
 • V prípade problému s doručením môžete kontaktovať zákaznícke oddelenie GLS na tel: +421 455 242 500, v čase Po-Pá od 7:00 do 18:00, případně mailem na info@gls-slovakia.sk.


2. DOPRAVCA Toptrans - Přepravní společnost (AKTUALIZOVÁNO) - Recenzer.cz

Zásielky odovzdané dopravcovi v pracovný deň do 17:00 h odosielame v ten istý deň s pokusom o doručenie nasledujúci pracovný deň. Dobierku môžete zaplatiť vodičovi TOPTRANS v hotovosti alebo platobnou kartou.


A) Cenník dopravy štandardných zásielok


Váhový rozsah

Cena dopravy s DPH
0 - 15 kg 21 €
15 - 30 kg 31,5 €
30 - 50 kg 44,1 €
50 - 75 kg 56,7 €
75 - 100 kg 68,25 €
100 - 150 kg 94,5 €
151 - 200 kg 115,5 €
200 - 300 kg  147 €
nad 300 kg individuálneB) Cenník dopravy krehkého tovaru (niektoré gastro doplnky musíme zabaliť s väčšou starostlivosťou a preto je cena dopravy navýšená o čiastku 2,5 € s DPH za bezpečnejšie balné. O tomto príplatku ste informovaní v detaile produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy krehkého tovaru s DPH
0 - 15 kg 23,5 €
15 - 30 kg 34 €
30 - 50 kg 46,6 €
50 - 75 kg 59,2 €
75 - 100 kg 70,75 €
100 - 150 kg 97 €
151 - 200 kg 118 €
200 - 300 kg  149,5 €
nad 300 kg individuálneC) Cenník dopravy porcelánu a skla (porcelán a sklo musíme zabaliť s ešte väčšou starostlivosťou a preto je cena dopravy navýšená o sumu 5 € s DPH za bezpečnejšie balné. O tomto príplatku ste informovaní v detaile produktu)


Váhový rozsah

Cena dopravy porcelánu a skla s DPH
0 - 15 kg 26 €
15 - 30 kg 36,5 €
30 - 50 kg 49,1 €
50 - 75 kg 61,7 €
75 - 100 kg 73,25 €
100 - 150 kg 99,5 €
151 - 200 kg 120,5 €
200 - 300 kg  152 €
nad 300 kg individuálne

Čas doručenia:

 • Štandardné doručovanie je v čase 8–18 hod. S ohľadom na vyťaženosť nie je možné zvoliť presný čas doručenia. Pred dodaním zásielky budete telefonicky avizovaní prepravcom.

Doručenie:

 • Pri odovzdaní zásielky dopravcovi, Vám príde správa, že balík je na ceste a bude doručovaný nasledujúci pracovný deň. V správe je uvedené číslo balíka. Balík môžete sledovať na tejto adrese: TOPTRANS Sledovanie zásielky.
 • V deň doručenia vám dopravca zašle správu, že bude zásielka v ten deň doručovaná av ktorej bude aj kontakt na vodiča.
 • Pokiaľ by doručenie nebolo úspešné, bude vás dopravca kontaktovať ohľadom náhradného termínu doručenia.
 • V cene dopravy nie je zahrnutý výnos zásielky. Prepravná služba doručuje zásielku na chodník, prípadne na miesto, kam je možné zájsť nákladným vozidlom. Po individuálnom dohovore s vodičom je možný závoz po spevnenej ceste za bránu/do garáže.
 • O špeciálnych požiadavkách na dopravu, napr. doručenie v určitom čase, výnos na poschodie, apod., nás prosím informujte na našej zákazníckej podpore.


Upozornenie
- pri preberaní zásielky dbajte prosím na nasledujúce pokyny:

Venujte mimoriadnu pozornosť vonkajšku baleniu. Tzn. povrchu kartónu, ochrannej páske a všetkým, aj drobným porušením a trhlinám, obzvlášť potom prerazom kartónu a deformáciám rohu balíka. Tieto príznaky môžu znamenať neopatrné zaobchádzanie s balíkom počas prepravy a tým aj možný vznik škody na tovare vo vnútri balenia.

Pokiaľ narazíte pri kontrole na akýkoľvek spomínaný či podobný ukazovateľ toho, že došlo k neoprávnenému vniknutiu do zásielky, či možnému poškodeniu počas prepravy, oznámte túto skutočnosť pred potvrdením prepravného listu vodičovi. Trvajte na spísaní reklamačného protokolu, event. potvrdenom zázname o stave v akom bol balík doručený ao prípadných ďalších poškodeniach. Týmto konaním zaistíte jednoduchšie riešenie prípadnej neskoršej reklamácie a minimalizujete vznik možných škôd.

Áno, na odkaze TU máte možnosť si zistiť, kde sa práve vaša zásielka u dopravcu nachádza a kedy tak môžete predpokladať jej doručenie.


Objavili ste na tovare nejakú vadu? Okrem zákonnej záručnej doby u nás môžete reklamovať veľa tovaru aj neskôr, vďaka predĺženej záruke 3, 5 a 10 rokov, ktorú ponúkame našim zákazníkom zadarmo. 


Pravidlá reklamácia pre firemných zákazníkov (nákup na IČO):

 1. Zákazník nakupujúci na IČO má podľa zákona nárok na záručnú lehotu 12 mesiacov. V prípade našej predĺženej záruky potom platí uvedená záruka u produktu v dĺžke, 3, 5 alebo 10 rokov, ktorú zadarmo u veľa produktov ponúkame.

 2. Reklamovať tovar je možné písomne a to zaslaním vyplneného online reklamačného formulára

 3. Za vrátený tovar k reklamácii nehradíme dopravné. 

 4. Reklamovaný tovar je nutné zasielať bez dobierky a s kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

Pravidlá reklamácie pre koncových zákazníkov:

Zákazník nenakupující na IČO má podľa zákona nárok na záručnú lehotu 24 mesiacov. V prípade našej predĺženej záruky potom platí uvedená záruka u produktu v dĺžke, 3, 5 alebo 10 rokov, ktorú zadarmo u veľa produktov ponúkame.

 1. Reklamovať tovar je možné písomne a to zaslaním vyplneného online reklamačného formulára

 2. Za vrátený tovar k reklamácii nehradíme dopravné. 

 3. Reklamovaný tovar je nutné zasielať bez dobierky a s kódom, ktorý vám pridelíme a je nutné ním zreteľne označiť vrátenú zásielku.

Ako postupovať pri realizácii vrátení tovaru?

Reklamácia osobne

 1. Zakúpený tovar je možné reklamovať osobne na na našej prevádzke: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19 Chrášťany, Česká republika.

 2. Spoločne s tovarom si pripravte ešte číslo objednávky alebo faktúru, ktorá sa k nemu vzťahuje.

 3. Najdlhšie do 30 dní vás budeme písomne emailom informovať o vyhodnotení reklamácie a ďalších krokoch. Väčšinou sa však snažíme reklamáciu vyriešiť obratom tak, aby ste nemuseli čakať na celú zákonnú lehotu.

Reklamácia poštou či iným dopravcom

 1. Pre reklamáciu poštou či iným dopravcom budete potrebovať faktúru, ktorú vložte do balíka spolu s reklamovaným tovarom. Ak faktúru nemáte k dispozícii, bude stačiť balík viditeľne označiť číslom objednávky a my si faktúru vyhľadáme.

 2. Zásielku starostlivo zabaľte, aby nedošlo počas dopravy k jej ďalšiemu poškodeniu.

 3. V prípade "spotrebiteľa" a v záručnej lehote (netýka sa predĺženej záruky) nám nahláste, že je zásielka pripravená na vyzdvihnutie. Neplatíte žiadnu spätnú dopravu, tovar si sami odvezieme.

 4. V ostatných prípadoch nám starostlivo zabalenú a označenú zásielku, aby nedošlo počas dopravy k jej poškodeniu, odošlite na adresu: Vybaveni-hotelu.cz, Za tratí 235, 252 19  Chrášťany, Česká republika, tel.: 222 264 899

 5. Najdlhšie do 30 dní vás budeme písomne emailom informovať o vyhodnotení reklamácie a ďalších krokoch. Väčšinou sa však snažíme reklamáciu vyriešiť obratom tak, aby ste nemuseli čakať na celú zákonnú lehotu.

REKLAMAČNÝ FORMULÁRReklamáciu nie je možné uplatniť v týchto prípadoch:

 1. Vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie.

 2. Pri nevhodnom užívania výrobku alebo nedodržania stanovených pokynov výrobcom či dodávateľom.

 3. Pri neodbornej inštalácii, manipuláciu alebo zanedbaním starostlivosti o tovar - inštalácii smie vykonávať osoba na to spôsobilá a preškolená.

 4. Ak je tovar poškodený živlami.

U nás možno za tovar platiť prevodom na účet, dobírkou v prípade doručenia tovaru dopravcom, v hotovosti či platobnou kartou pri osobnom odbere a alebo online platobnou kartou či prevodom cez platobnú bránu.


1) Dobierkou

Najpoužívanejší spôsob platby. Doberečné vo výške 1,5 € s DPH u GLS a 8,57 € s DPH u Toptrans je pripočítané k doprave vo vašej objednávke. Za tovar zaplatíte danému prepravcovi pri jeho prevzatí a to buď v hotovosti alebo bezhotovostne v prípade, že je vodič vybavený platobným terminálom.


2) Zaplatením v hotovosti či kartou pri prevzatí tovaru

Osobné odbery nie sú nijak spoplatnené. Sú pre našich zákazníkov zadarmo a to vrátane expresného osobného odberu.


3) Online platobnou kartou

Voľba pre okamžité bezhotovostné platby. Platba alebo předautorizace platby tak prebehne automatickým presmerovaním hneď po objednávke a s okamžitým potvrdením o zaplatení alebo o vykonaní dočasnej blokáciu sumy.

Tento spôsob je navyše lacnejšie ako dobierka, pretože neplatíte dobierkovné.

Pre vykonanie platby budete presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu ComGate. Údaje zo svojej karty preto zadávate priamo tu a nikto z našich zamestnancov k nim nemá prístup. Pre platbu využíva ComGate najmodernejšie 3D-Secure zabezpečenia kartových asociácií MasterCard a VISA.

Ako pri platbe postupovať

 1. V nákupnom košíku vyberte ako spôsob platby Online platobnou kartou a po objednaní tovaru budete automaticky presmerovaní na platobnú bránu ComGate.
 2. Vyplníte údaje z karty: číslo platobnej karty, dátum ukončenia platnosti karty a CVV2 / CVC2 (posledné trojčíslie predtlačené na podpisovom prúžku Vašej karty).
 3. O výsledku platby budete informovaný e-mailom. Ak platobná brána
 4. ComGate nepotvrdí platbu, môže to byť z týchto dôvodov:
 • Údaje o platobnej karte neboli vyplnené správne.
 • Na Vašom účte nemáte dostatok finančných prostriedkov alebo ste už vyčerpali limit pre internetové transakcie.
 • Platobná karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete, je nutné obrátiť sa priamo na Vašu banku.


4) Online prevodom

Platba bankovým prevodom prebehne automatickým presmerovaním hneď po objednávke.

Pre bezpečnosť a jednoduché zadanie platby používame systém internetových platieb platobnej brány ComGate. Tento systém vám umožní uhradiť objednávku rýchlo a bezpečne prostredníctvom Vašej banky. Citlivé údaje, ktoré zadávate do systému internetového bankovníctva, sú chránené platobnou bránou ComGate a nie sú k dispozícii nikomu ďalšiemu.

Ako pri platbe postupovať

 1. V nákupnom košíku vyberte ako spôsob platby Online prevodom, vyberte svoju banku a po objednaní tovaru budete automaticky presmerovaní do svojho internetového bankovníctva.
 2. Prihláste sa a skontrolujte predvyplnený platobný príkaz (predvyplnený iba u niektorých bánk) a platobný príkaz potvrďte.
 3. Akonáhle obdržíme potvrdenie o úhrade, môžeme vo vybavenie vašej objednávky ďalej pokračovať.


5) Zálohovou faktúrou

Ak potrebujete zaplatiť vopred, môžete okrem rýchle on-line platby využiť tiež bežný bankový prevod.

Po odoslaní objednávky vám zašleme na Vami uvedený e-mail v objednávke zálohovú faktúru, v ktorej sú uvedené všetky potrebné informácie dôležité pre prevod peňazí (číslo účtu, variabilný symbol, atď.).

Platbu by ste mali vykonať do 5 pracovných dní. Kým peniaze nedorazia na náš účet, nemôžeme vo vybavenie vašej objednávky ďalej pokračovať a tovar vám nebude zatiaľ odoslaný. Myslite na to, že bežný bankový prevod môže trvať aj niekoľko pracovných dní. Preto, ak na svoju objednávku ponáhľate, voľte radšej platbu na dobierku alebo online platobnou kartou.


6) Platba po dodaní tovaru na základe faktúry so 14 dňovou splatnosťou

Túto VIP možnosť ponúkame našim firemným zákazníkom s pravidelným odberom a po overení platobnej morálky. Platbu na faktúru ďalej poskytujeme zákazníkom štátnej správy (ministerstvá, obce, školy, príspevkové organizácie atď.).

 

Skladom u dodávateľa = tovaru je bežne dostupné u nášho dodávateľa. Dodacia doba je teda v poriadku dní, nie týždňov. Presný termín Vám radi oznámime na vyžiadanie vopred či automaticky po e-mailovom potvrdenie Vašej objednávky spolu s informáciami k platbe.

Skladom - expedujeme ihneď! = Tovar máme na našom sklade a odosielame ho najneskôr do 2. pracovného dňa. Pri objednaní do 10 hod, tovar expedujeme ešte v ten istý deň. Uvedený počet kusov je online informácie o stave zásob daného tovaru na našom sklade.

1 - 2 týždne = jedná sa o časové obdobie, ktoré predpokladá dostupnosť tovaru u nášho dodávateľa. Presný termín Vám radi oznámime na vyžiadanie vopred či automaticky po e-mailovom potvrdenie Vašej objednávky spolu s informáciami k platbe.

Skladom = tovar máme na našom externom sklade a dodacia doba je 2 - 3 pracovné dni.

Zašlite nám e-mailom na zákaznícku podporu svoj dopyt a alebo využite nášho webu, kde každé tovar máte možnosť si pridať do dopytu pomocou tlačidla "Nezáväzne popýtať".

Tu si potom môžete vybrať požadovaný počet kusov k jednotlivým položkám.

Postup ako jednoducho na to nájdete TU.

Na prepravu všetkých zásielok využívame služby prepravcov GLS a TopTrans. Prepravcom GLS štandardne odosielame kusovej balíky menších veľkostí. Prepravcom TopTrans odosielame balíky ak sú ťažšie či rozmernejšie, než povoľuje dopravca GLS.

Šetríme naše lesy a faktúry posielame len elektronicky.

Ak sa k vám faktúra nedostane a skončí niekde v spame, pošlite nám e-mail alebo zavolajte na zákaznícku podporu a my vám hneď pošleme faktúru.

Ak ste registrovaným používateľom, môžete sa prihlásiť do svojho účtu a navštíviť časť "História mojich objednávok a podrobnosti", aby ste skontrolovali stav svojej objednávky.

Ak nie ste registrovaným používateľom, kontaktujte náš tím zákazníckej podpory a my sa na to s vami radi pozrieme.

V záujme urýchlenia dodania tovaru sa niekedy stáva, že objednávku rozdelíme na niekoľko zásielok. Tým sa nezvyšuje cena prepravy. Náklady na odoslanie tovaru viacerými zásielkami znášame my.

Informáciu o rozdelení objednávky na viacero zásielok vám zašleme vopred e-mailom.


Ak sa vaša objednávka vybavuje z viacerých skladov, tak sme pre urýchlenie doby dodania odoslali tovar osobitne z každého skladu priamo k vám.

Vaša objednávka je teda rozdelená do viacerých zásielok. O tejto skutočnosti sme vám e-mailom napísali. Aj ten najdokonalejší systém však môže byť niekedy ovplyvnený rôznymi faktormi, ako je napríklad SPAM či ľudský faktor.

Ak bude čokoľvek chýbať, neváhajte a dajte nám to vedieť na našu zákaznícku podporu.

Ďalším spôsobom, ako ušetriť, sú zľavové kupóny. Každý mesiac vám budeme priamo do schránky posielať zľavové kupóny, ktoré vám pomôžu ušetriť na produktoch, ktoré máte najradšej.

Zľavové kupóny si môžete prihlásiť TU.

Každý týždeň pre vás aktualizujeme túto ponuku zľavových kupónov, ktoré nájdete v detailoch produktu.

check Produkt bol pridaný na porovnanie.